Om

Teater PsykBryt - Friskvårds

teatern


Gilla oss gärna på Facebook:

Teater PsykBryt från Folkets Park sommaren 2013.

Teater PsykBryt bildades våren 2013 och har sina rötter i Fontänhuset i Malmö. Vi är för närvarande fem medlemmar med olika diagnoser och psykiska besvär. Vårt mål med teatergruppen är att bryta stigman kring psykisk ohälsa och att skapa spännande teater.

Vi jobbar på uppdrag av bl a Malmö Stad, Malmö Högskola, ABF, brukarföreningar och privata företag. Ni kommer till oss med ett ämne eller en problemställning som vi sedan improviserar fram i teaterns form. Det leder ofta till intressanta diskussioner efteråt. Vi gör även föreläsningar och andra uppdrag.

Välkomna att kontakta oss!

Copyright  ©  All Rights Reserved